อนุทิน 3041 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

เก็บตกความรู้ด้านการศึกษา(3):

 • การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • การถ่ายภาพชั้นสูง
 • การถ่ายภาพในสตูดิโอ
 • การถ่ายภาพระยะใกล้
 • การผลิตรายการโทรทัศน์
 • การประชาสัมพันธ์
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • การผลิตและออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 • การผลิตแผ่นโปร่งใส
 • การออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบเว็บเพจ
 • การพิมพ์ซิลล์สกรีน
 • วัสดุกราฟิกเพื่อการศึกษา
 • ฯลฯ

เป็นรากวิชาที่อยู่ในหลักสูตรการสอนของแหล่งศึกษาที่รวบรวมไว้ในอนุทินเก็บตกความรู้ด้านการศึกษา (2) 

เขียน 03 May 2008 @ 11:21 ()


ความเห็น (0)