อนุทิน 29971 - นาย ธงชัย สุดประเสริฐ

วันนี้ ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้ว มีการชุมนุม ที่หน้าสภา เหมือนกับ เมื่อครั้ง พันธมิตรปิดล้อมสภา

แต่พวกเรา คนทำงาน ก็ยังต้องมาทำงาน ไม่ว่า ฝนจะตก แดดจะออก หรือปฏิวัติรัฐประหาร

รอแต่ว่า เมื่อใด เขา่จะสั่งให้หยุดงาน จึงได้หยุดกัน

เช่น ปีใหม่ ที่จะมาถึงนี้ ก็จะได้หยุดหลายวัน ไม่มีโปรแกรมไปไหน คงอยู่ดูแลต้นไม้และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับไปพลางๆ ครับ

เขียน 29 Dec 2008 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)