อนุทิน 29970 - ทองคำเปลว

ขอถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับทีมงาน gotoknow และสมาชิกทุกท่านเลยค่ะ เป็นคำอวยพรที่ไม่ได้แต่งเอง แต่ได้รับมาจากผู้อื่นอีกทีค่ะ

   สวัสดีศกศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิผล       

บันดาลดลสมประสงค์จงพรรษา

ให้ปราศทุกข์ปลอดโรคภัยไร้โรคา

บุญนำพาร่ำรวยทรัพย์นับอนันต์

      ให้สูงศักดิ์สูงยศปรากฏชื่อ

เกียรติก้องลือชาเดชทั่วเขตขัณฑ์

ชาญวิชา เชาวน์ปัญญาเลิศพลานันท์

เกษมสันต์ตลอดปีมีสุขเทอญ

เขียน 29 Dec 2008 @ 09:06 ()


ความเห็น (0)