อนุทิน 29943 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ครั้งก่อนที่เราตัดสินใจเลือกใช้เตาแก๊สที่เชียงใหม่ เราก็ตัดสินใจบนฐานของข้อมูลที่หาได้ ณ เวลานั้น

ความรู้ทางโลกก็เป็นเช่นนี้ ไม่มีทางหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แน่นอน แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ข้อมูลและความรู้ทางโลกนั้น เป็นความรู้ที่ถูกจำกัดด้วยทรัพยยากร ไม่ว่าจะเป็นคน เงิน เครื่องจักร การจัดการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เวลา”

ซึ่งนั่นแตกต่างจากธรรมะของพระพุทธองค์ที่เป็นอะกาลิโก คือ รู้ได้ เห็นได้ เห็นได้อย่างไม่จำกัดกาล...

เขียน 28 Dec 2008 @ 17:20 ()


ความเห็น (0)