อนุทิน 29858 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

โลกของเรานี้สดสวยเสมอถ้าหากว่าเราและเธอได้มองโลก อ่านใจ อยู่ในธรรมชาติ...

เมื่อตาคู่นี้ได้ละออกจากบทความทางเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ่งเพลิดเพลินทั้งบันเทิงและกีฬา ใจดวงนี้จะสดใสขึ้นอีกมาก

โอกาสนี้ทำให้เรามีโอกาสอยู่กับสิ่งที่ประเสริฐสุดคือ “ปัจจุบัน...”

การอยู่กับปัจจุบันทำให้คนที่อยู่เคียงเรานั้นเป็นคนที่สำคัญที่สุด เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุข...

เขียน 26 Dec 2008 @ 18:12 ()


ความเห็น (0)