อนุทิน 29797 - นาง พรรณา ผิวเผือก

เรื่อง ประหลาดๆ  ของคนที่ชอบกราบไหว้บูชาและไม่กล้าแม้จะเก็บไว้

%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99

 

 %e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7

%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%202%20%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9d%e0%b8%94

%e0%b9%81%e0%b8%9d%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94

 

เขียน 25 Dec 2008 @ 20:15 ()


ความเห็น (0)