อนุทิน #29591

วันที้ตั้งใจว่า

  • ประสานกับชิวจัดการรายงาน KPI ให้เสร็จ
  • เขียนรายงาน DKM ต่อ
เขียน:

ความเห็น (0)