อนุทิน 29540 - Sasinand

Sasinand

อ่านที่คุณศุภชัยฯ ให้สัมภาษณ์เมื่อ 22 ธันวาคม ที่อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี มีการงานครบรอบ 10 ปี วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า  แล้ว ค่อยใจสบายขึ้นมาหน่อยหนึ่ง...

นายศุภชัย พานิชภักดิ์  กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2552 ว่า..

 ต้องมีความยากลำบากมากขึ้น แต่น้อยกว่าเมื่อ 11 ปีที่แล้ว เพราะหนี้สะสมในประเทศน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะเอกชนมีหนี้สินในประเทศค่อนข้างน้อย คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1 ใน 10 ของหนี้สินภาคเอกชนในสหรัฐ ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะไม่ติดลบเหมือนกับหลายประเทศ

 ปัจจัยในประเทศค่อนข้างดี ค่าเงินบาทไม่แข็งมาก ดอกเบี้ยก็ปรับลดลง ความกังวลด้านเงินเฟ้อก็ไม่มี เมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่เงินเฟ้อค่อนข้างสูง
 แต่ปัจจัยลบคือการค้าระหว่างประเทศ ที่ทั่วโลกจะติดลบ 1-2%ในส่วนของเอเชีย ก็ต้องชะลอตัวด้วย เพราะพึ่งพาการส่งออกถึง 50-70%

เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ต้องกระทำอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เสียวินัยการเงินและการคลัง ไม่ควรคำนึงถึงเม็ดเงินที่จะออกมา แต่ให้คำนึงว่าจะทำอย่างไรให้ปล่อยสินเชื่อได้ตามปกติ ซึ่งรัฐบาลควรเข้าไปช่วยการทำงานของสถาบันการเงินทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสินเชื่อของอุตสาหกรรมขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีเงินทุนน้อย รวมถึงภาคเกษตรกรรม

เขียน 22 Dec 2008 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)