อนุทิน 29476 - หยั่งราก ฝากใบ

@29425 @29469  นมัสการค่ะ  ได้ข้อคิดเตือนใจ ... สาธุ

 • ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้
 • ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี
 • เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุด
 • ยินดีในสิ่งที่ตนได้
 • พอใจในสิ่งที่ตนมี
 • เป็นคนโชคดีที่สุด
 • มัวเมาในสิ่งที่ตนได้
 • หลงใหลในสิ่งที่ตนมี
 • คือการสร้างเรือนจำขังตนเอง
 • เห็นโทษในสิ่งที่ตนได้
 • เห็นภัยในสิ่งที่ตนมี
 • คือความเป็นอิสระในโลก
เขียน 22 Dec 2008 @ 09:29 () แก้ไข 22 Dec 2008 @ 09:30, ()


ความเห็น (0)