อนุทิน 29287 - Sasinand

Sasinand

ได้อ่านเรื่องการดำเนินนโยบาย เรื่องสถาบันการเงิน ที่คุณหมอที่บ้านเอามาฝาก จากการประชุมเมื่อวาน....น่าสนใจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีกรอบเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ อย่างไรบ้าง....
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย...
1.กำกับดูแล ด้านความเสี่ยง โดยให้สถาบันการเงินแต่ละแห่ง มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ Basel....คือความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ด้านปฎิบัติการ และให้มีเงินกองทุนพอเพียง อีกทั้งในด้านความเสี่ยงในภาพรวม ที่อาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการเงิน ในภาพรวม

2.ธรรมาภิบาล

3.คุ้มครองผู้บริโภค

4.การเปิดและปิดสถาบันการเงิน

5.การกำกับแบบรวมกลุ่ม

เขียน 18 Dec 2008 @ 20:26 () แก้ไข 18 Dec 2008 @ 20:28, ()


ความเห็น (0)