อนุทิน 29184 - Sasinand

Sasinand

@29180 ค่ะ พี่เคยสงสัยและตั้งคำถาม เรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดอันดับ ที่ประเทศเรา  อยู่หลายครั้งเหมือนกัน แต่ก็แค่คิดสงสัย และไม่แน่ใจอยู่คนเดียว  ไม่ได้มีความรู้หรือ ข้อมูลไปแย้งอะไร ได้แต่ใช้ความรู้สึก  ซึ่งดีที่สุด สำหรับตัวเอง คือ
1.ติดตามข่าวสารของบริษัทที่ตัวเองลงทุนอยู่อย่างใกล้ชิด
2.โดยพยายามกระจายความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3. และที่สำคัญที่สุดคือ อย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักอย่างถ่องแท้

@29170  คุณธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย  เขียนต่อไปอีกว่า
พบว่ามีสาเหตุหลัก
คือ
1.จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะรับมือตราสารที่มีความซับซ้อนและจำนวนมากขึ้น
2.ไม่มีการเปิดเผยกระบวนการจัดอันดับตราสารเหล่านี้อย่างเพียงพอ 3.กระบวนการติดตามคุณภาพตราสารแต่ละตัวไม่เข้มข้นเท่ากับตอนจัดอันดับครั้งแรก
4.มีผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือ Conflict of interest (เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเคยเข้าไปมีส่วนในการต่อรองค่าจ้างบริการกับบริษัทที่มาขอใช้บริการจัดอันดับ !!!)
ถ้าี่สนใจผลการศึกษานี้เข้าไปดูได้ที่

http://www.sec.gov/news/studies/2008/craexamination070808.pdf

เขียน 17 Dec 2008 @ 09:37 () แก้ไข 17 Dec 2008 @ 09:58, ()


ความเห็น (0)