อนุทิน 28730 - หยั่งราก ฝากใบ

"แห่งการเปลี่ยนแปลง"  จากหนังสือ แห่งการงานอันเบิกบาน Skillful Means

ของ ตาร์ถัง ตุลกู แปลโดย โสรีช์ โพธิแก้ว

 

....เมื่อเราเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นโดยตรง และค่อย ๆ เดินทวนมันไป

เราจะพบวิถีทางใหม่ในการมีชีวิต

เราจะสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่น

เพื่อจะเผชิญกับความยุ่งยากในอนาคตมากขึ้น

ชีวิตเป็นสิ่งที่ท้าทายซึ่งนำเราไปสู่ความรู้และ

ความเข้าใจอันใหญ่หลวง เราจะค้นพบว่า

เมื่อเราเรียนรู้มากขึ้น เราจะงอกงามมากขึ้น

ยิ่งเราพบสิ่งท้าทายใหม่ ๆ มากเท่าไร

ความเข้มแข็งและความตระหนักรู้ในตนก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น

เมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้อง

กับกระแสของการเปลึ่ยนแปลง เราจะทำ

สิ่งทีมีค่ามากประการหนึ่ง นั่นคือ...

การมีชีวิตอย่างง่าย ๆ

 

อ่านแล้วเหมือนจะง่าย ... แต่ก็นั่นแหละ... ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลย 

ปัญหาอยู่ที่ว่าทำอย่างไร ให้มีชีวิตอย่างง่าย ๆ น่ะสิ ...^___^...

200812041933

เขียน 10 Dec 2008 @ 10:38 () แก้ไข 10 Dec 2008 @ 10:38, ()


ความเห็น (0)