อนุทิน 28729 - wwibul

wwibul

@28727 ผมคิดว่า เขามองมุมกว้าง ถือว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือตอบโจทย์ โดยใช้พลังของทีมอย่างสร้างสรรค์ (ทีมที่ดีควรมีปูมหลังที่หลากหลาย) และการเขียนโปรแกรมเป็นมากกว่าเขียนโค้ด ต้องรวมเรื่องการจัดการ เรื่องทัศนคติ เรื่องสุนทรียภาพ เข้าไปด้วย 

ที่น่าสนใจคือ เขาเชื่อว่าคนเขียนโปรแกรมควรเรียนรู้เรื่องราวนอกสาขาที่อาจใช้การเขียนซอฟท์แวร์ไปช่วยแก้ปัญหาเสียบ้าง ซึ่งผมว่า เป็นกระบวนการที่จำเป็น

"Become acquainted with something that requires your software development skills: Mediaeval history, car engine design, rocket science, medical blood analysis, image processing, computational geometry, biological modeling, whatever seems interesting. Yes, all of these examples are real, from my personal experience."-Bjarne Stroustrup

ชวนให้นึกถึงประโยคว่า

"...what we needed was an idea factory, working at the boundaries, pushing back the boundaries." ของ Arthur C. Clarke & Michael Kube-McDowell

เขียน 10 Dec 2008 @ 09:56 () แก้ไข 10 Dec 2008 @ 10:47, ()


ความเห็น (0)