อนุทิน 2872 - ปภังกร Happinesss

จิตที่ปรุงมาก ฟุ้งมาก ต้องหางานทำ

งานที่ใช้แรงเป็นหลัก ทำงานบ้าน ทำ ทำ ทำแล้วก็ทำ

ทำจนเหนื่อย เหนื่อยจน "นิ่ง"

แล้วจิตก็จะหยุดปรุงหยุดฟุ้งไปเอง

เขียน 02 May 2008 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)