อนุทิน 28701 - Sasinand

Sasinand

วันนี้ ขอให้ ธนาคารกสิกรไทย ทำตัวเลขอะไรให้ดูหน่อย
ปรากฏว่า ได้รับข่าวดีว่า ธนาคารฯ ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.50% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.75-1.00% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนี้
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภท สำหรับบุคคลทั่วไป ปรับลง 0.75-1.00% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน อยู่ที่ 1.35-1.65% เงินฝากประจำ 6 เดือน อยู่ที่ 1.50-1.65% เงินฝากประจำ 12 เดือน อยู่ที่ 1.75% และเงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน อยู่ที่ 2.50%
นอกจากนั้น ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.50% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) อยู่ที่ 6.75%
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ 7.00% และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อยู่ที่ 7.25%

เขียน 09 Dec 2008 @ 20:16 () แก้ไข 09 Dec 2008 @ 20:17, ()


ความเห็น (0)