อนุทิน #28428

@28416 คมที่หนึ่งของ Mathematica/MathLab/Maple ล้วนปลดเปลื้องคนเรียนคณิตศาสตร์ให้หลุดพ้นจากรายละเอียดที่ซ่อนไว้ สามารถก้าวเข้าสู่ระดับคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ราวเดินชมสวน

คมที่สองคือ ใช้สะบั้น neuron สมองของเด็กขี้เกียจ

ความแตกต่าง อยู่ที่เจตนา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)