อนุทิน 28233 - Ka-Poom

Ka-Poom

พันธะรับผิดชอบของผู้บริหารการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อวิชาชีพ>> อัตลักษณ์ - แก่นทางวิชาชีพ คืออะไร? "มองเห็นปุ๊บรู้ปั๊บ" ว่่านี่ คือ วิชาชีพพยาบาล

เขียน 03 Dec 2008 @ 09:16 ()


ความเห็น (0)