อนุทิน 28054 - Sasinand

Sasinand

@28051  ยินดีด้วยค่ะ คิดว่า สถานการณ์น่าจะค่อยขยับดีขึ้นนะคะ @28049
ใครมีบัตร รอยัลออร์คิด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งขยายเวลาหมดอายุบัตรโดยสาร เอกสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสของการบินไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารการบินไทยและลดจำนวนความหนาแน่นของผู้โดยสารที่มาติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารของการบินไทยในช่วงนี้ค่ะ

เขียน 01 Dec 2008 @ 10:10 () แก้ไข 01 Dec 2008 @ 10:12, ()


ความเห็น (0)