อนุทิน 27820 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@27816  >> @27818 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม... มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ในวงคนหน้างานสาธารณสุขค่ะ...แว่วมาจาก หมอสุพัฒน์ พี่ศรี พี่รอนว่า...มีเพื่อนบ้าน เช่น โรงพยาบาลบางปะม้า(เอ๊ะ! เรียกชื่อถูกหรือเปล่า?) และคนหน้างานสถานีอนามัยต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค่ะ

นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้เจตนารมณ์ "จิตอาสา GotoKnow" ครั้งนี้ด้วยค่ะ... :)

เขียน 28 Nov 2008 @ 22:06 () แก้ไข 28 Nov 2008 @ 22:10, ()


ความเห็น (0)