อนุทิน 27651 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมตตานั้น เป็นศาสตร์ เป็นวิชา เป็นความรู้ เป็นปัญญาที่ว่าด้วยพื้น ว่าด้วยฐานของ “ชีวิต”

ชีวิตที่มีเมตตาเป็นพื้นเป็นฐานนั้น ชีวิตทั้งของตนและบุคคลรอบข้างย่อมมีความสุข เพราะต่างคนก็ต่างเป็นผู้ให้ รอยยิ้มของคนทั้งหลายย่อมจักเบ่งบานในหัวใจ ชีวิต สังคม และโลกนี้ย่อมสดใสด้วย “เมตตา

เขียน 27 Nov 2008 @ 09:24 ()


ความเห็น (0)