อนุทิน 27518 - หยั่งราก ฝากใบ

บันทึกไว้เตือนใจ...

"...อย่าพึงวุ่นวายกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือผ่านไปแล้ว  ให้จิตใจสันโดษเรียบง่ายในอารมณ์ปัจจุบัน ทำสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบัน แก้ไขสิ่งบกพร่องไปเรื่อย ๆ เท่าที่จะแก้ได้  ถ้าเรายังปลุกตนเองให้ตื่นอยู่กับความจริงอย่างนี้ อารมณ์จะขึ้นลงบ้างก็ไม่เป็นปัญหา...."

                      จาก "สุขเป็น ก็เป็นสุข" .... ของท่านชยสาโร ภิกขุ

ความจริงแล้ว...ความทุกข์ ความไม่พึงใจในสิ่งที่ประสบก็เป็นประโยชน์ที่ผลักดันเราให้ได้พบ....ขุมทรัพย์เหมือนกัน....^_^....

Pa2302200 

เขียน 25 Nov 2008 @ 09:52 () แก้ไข 25 Nov 2008 @ 10:02, ()


ความเห็น (0)