อนุทิน 27505 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ปลายทางของเราหากไม่เถล เถ ไถ ออกไปไหน ปลายทางของเรานั้นจักทุกข์น้อย
ความตายของเรานั้นจักอยู่ภายใต้ร่มแห่งธรรมะ
ความตายของเรานั้นจักมีไตรรัตนะเป็นสรณะอันเกษม

จุดหมายเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นปลายทางที่ไม่เป็นหมัน
จักเป็นความตายที่เป็นคุณอนันต์
เป็นจุดหมายและปลายทางที่รังสรรค์ด้วย
“พุทธรรม…”

เขียน 25 Nov 2008 @ 00:57 ()


ความเห็น (0)