อนุทิน 27389 - Sasinand

Sasinand

ข่าวดี  อ่านข่าวจาก การท่องเที่ยวฯ
ช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.-ก.ย.) มีชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.49%    แม้จะประสบกับปัญหาราคาน้ำมันแพงและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยก็ตาม
มีตัวเลขของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปีนี้  มีนักท่องเที่ยวเป็นบวก 3.49% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ติดลบ โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกเดือน 
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของไทย  คือ นิสัยใจคอที่มีน้ำใจไมตรีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และอาหารที่อร่อย  แต่ความความสวยงามตามธรรมชาตินั้น ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ

ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละกว่า 1 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 6 แสนล้านบาท นักท่องเที่ยวในประเทศอีก 3.85 แสนล้านบาท 

ระบบ e-Commerce จะช่วยได้มาก  เนื่องจากเป็นช่องทางตลาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมแสวงหาข้อมูลด้วยตัวเอง ลดการพึ่งพาบริษัทนำเที่ยวแล้ว

เขียน 23 Nov 2008 @ 12:53 () แก้ไข 23 Nov 2008 @ 12:55, ()


ความเห็น (0)