อนุทิน #27342

ปฏิรูปการเรียนรู้ [๑]

.

ให้เด็กคิดเด็กทำเด็กเดินทาง

ให้เด็กสร้างเด็กสุขสนุกสนาน

ให้เด็กเรียนรู้เหงื่อกับเนื้องาน

นี่คือการศึกษาอย่างแท้จริง

.

ครูกานท์

ทุ่งสักอาศรม

๒๒/พย/๕๑

http://gotoknow.org/blog/krugarn1

.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)