อนุทิน 27056 - Sasinand

Sasinand

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสปรารภ  ถึง มฆมานพ ผู้ไม่ประมาทในชีวิต หมั่นฝึกตัวเองด้วยคุณธรรมวัตตบท ๗ ประการตลอดชีวิต ได้แก่
๑.เลี้ยงดูมารดาบิดา
๒.อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่
๓.พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
๔.ไม่พูดส่อเสียด
๕.กำจัดความตระหนี่ได้
๖.มีวาจาสัตย์
๗.ข่มความโกรธได้

  

เขียน 18 Nov 2008 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)