อนุทิน 26660 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

สิ่งที่เรียกว่า "คน" ประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างหนอ ต้องมีการตั้งสมมิตฐานเพื่อทดลองพิสูจน์ความเป็นคนหรือไม่

เขียน 14 Nov 2008 @ 10:47 () แก้ไข 14 Nov 2008 @ 10:55, ()


ความเห็น (0)