อนุทิน #26660

สิ่งที่เรียกว่า "คน" ประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างหนอ ต้องมีการตั้งสมมิตฐานเพื่อทดลองพิสูจน์ความเป็นคนหรือไม่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)