อนุทิน 26554 - นาง พรรณา ผิวเผือก

  ติดต่อ

* บางลี่ทำกระทงให้คนอื่นลอย(ปี51) ปีนี้ชาวบ้านและโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก..น่าชื่นใจ

เด็กๆ ทำมาจากบ้านแล้วส่งรวมกัยเพื่อนำไปถวายวัดหลวงพ่อโหน่ง

 

เด็กๆ บางส่วนไปร่วมทำที่วัด

ชาวนักเรียนบางลี่และการอาชีพ ตลอดจนชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันทำกระทงถวายวัด

ชาวคุณครูและนักเรียนร่วมกันทำเพื่อสืบสานประเพณี

 

* เมื่อวานตอนบ่ายไปดูเด็กทำกระทงที่วัดปีนี้ก็ชื่นใจเห็นลูกหลานจูงคนเฒ่าคนแก่ทำบุญ ไหว้พระ ปิดทอง เคาะระฆัง  ดังกังวาล 

  เขียน:  

ความเห็น (0)