อนุทิน 26392 - คนพลัดถิ่น~ต้นตอ-natachoei(หน้าตาเฉย)

Desfois, la vie, elle aussi, fait plusieurs pas,    บางคราว ชีวิต ,ชีวิตเช่นกัน, ก้าวเดินหลายต่อหลายก้าว

pas à pas.                                                    ก้าวต่อก้าว

Le monde nous mange                                               โลกค่อยค่อยกลืนกินเรา

lentement                                                  อย่างช้าช้า

La vie nous grignote                        ชีวิตค่อยค่อยขบเคี้ยวเรา

lentement.                                         อย่างช้าช้า

Des fois, pas à pas, on ne fait aucun pas.           บางคราว ก้าวต่อก้าว  เราไม่ได้เดินเลยสักก้าว

เขียน 11 Nov 2008 @ 15:53 ()


ความเห็น (0)