อนุทิน 26146 - Ka-Poom

Ka-Poom

สันติภาพและการเบียดเบียนตนเอง

 

ข้าพเจ้าทำความรู้จักกับสภาวะสองสิ่งนี้ ... ระหว่างคำว่า สันติภาพ และ การเบียดเบียนตนเอง เป็นการทำความเข้าใจที่ไม่ได้พยายามเชื่อมโยง หรือพยายามหาความหมายใดใด แต่เป็นการทำความเข้าใจในระดับภูมิรู้ที่ตนเองพอมีอยู่บ้าง...

 

ข้าพเจ้าได้มองเห็นทั้งความพยายามที่ก่อให้เกิดสันติภาพ แต่...น้อยนักที่จะเห็นถึงความพยายามลดการเบียดเบียนในตนเอง แต่ต่างมุ่งไปเฉพาะการกั้น หรือป้องกันการถูกเบียดเบียนจากสิ่งอื่น หรือพยายามให้สิ่งอื่นๆ มาเบียดเบียนตนเองให้น้อยที่สุด จนเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่า กลไกการป้องกันตัว หรือ Defense Mechanism เพื่อน้อมไปสู่สภาวะการหลอกตนเองว่า ได้มีการพยายามป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกเบียดเบียนจากสิ่งต่างๆ รอบนอก เพราะเชื่อว่า หากลดการถูกเบียดเบียนจากสิ่งรอบนอกแล้ว ความมีสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ แต่หารู้ไม่ว่ากระบวนการที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้น กำลังกลายตัวไปเป็นสภาวะที่เรียกว่า เกิดการเบียดเบียนตนเองเกิดขึ้น

...

เขียน 08 Nov 2008 @ 21:14 () แก้ไข 08 Nov 2008 @ 21:19, ()


ความเห็น (0)