อนุทิน 26022 - Ka-Poom

Ka-Poom

@25993 วางลงค่ะ... (^__^)

"วางลงด้วยใจเบาเบา...เมื่อไรที่เราตัดสินใจได้ให้ใครแล้ว ไม่ว่าจะให้อย่างไร ให้แบบไหน ให้ด้วยวิธีใด ให้ด้วยวัตถุประสงค์อันใดแล้ว...เมื่อนั้น... บอกต่อใจตนเองว่า "ให้"... ซึ่งการให้เดี่ยวๆ นี้ไม่ต้องไปขยายทางความคิดใดใด เพราะการให้...นี้อย่าเพิ่มความหวังว่าจะได้สิ่งใดจากการให้...แม้แต่ การให้ยืม..."

ที่เราเจ็บปวดเพราะว่า...เรามีความหวังจากการให้ ... ให้ยืมแล้วเรามีความหวังว่าจะได้คืน...แต่พอต้องเผชิญกับสิ่งที่ปรากฏแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้คืน เราจึงผิดหวัง...

หากเราอยากให้ใครยืม...หรืออยากให้อะไรใครก็แล้วแต่ ขอเพียงความตั้งใจให้เท่านั้นก็พอแล้ว หากเมื่อไรเราใส่ความหวังแทรกเข้าไปด้วย...เราก็มักจะผิดหวังหรืออาจสมหวังต่อสิ่งที่เรากระทำนั้นเสมอ

เขียน 07 Nov 2008 @ 15:17 ()


ความเห็น (0)