อนุทิน 26011 - wwibul

wwibul

นิยามคำว่า "เรียบง่าย"

"Perhaps a thing is simple if you can describe it fully in several different ways without immediately knowing that you are describing the same thing."

Richard Feynman ปาฐกถาวันรับรางวัลโนเบล (1965) ว่าด้วยเรื่องที่ทฤษฎี QED สามารถเขียนสมการบรรยายได้หลากหลายรูปแบบและดูเผิน ๆ เหมือนเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิง

เขียน 07 Nov 2008 @ 13:28 () แก้ไข 07 Nov 2008 @ 14:42, ()


ความเห็น (0)