อนุทิน 25998 - wwibul

wwibul

@25835 ประเด็น oxalate

มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรทำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บผักพื้นบ้านในท้องถิ่น 20 ชนิดไปวัด oxalate พบว่า มี 3 ชนิด ที่ไม่มีผลึก oxalate สะสม คือ แว่นแก้ว ผักลืมผัว และตำลึง ซึ่งจะสบายใจได้ว่า ทานได้สบายใจไม่มีปัญหา oxalate (แต่จะมีปัญหายาฆ่าแมลงหรือไม่ บอกไม่ได้)

มีคำแนะนำทั่วไปเรื่องป้องกันนิ่วที่นี่ด้วย

ธรรมชาติของการตกตะกอน ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีตัวทำละลายน้อยไป การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือการดื่มน้ำให้พอเหมาะ ควรจะเป็นสุขนิสัยที่ดี ที่ช่วยได้

เขียน 07 Nov 2008 @ 08:49 () แก้ไข 07 Nov 2008 @ 08:56, ()


ความเห็น (0)