อนุทิน 25759 - หยั่งราก ฝากใบ

@25732  อ่านแล้วยิ้ม ๆ ... โอ...ช่างคิด สร้างสรรค์จังค่ะ...^_^...

persona non tagra (ตะกร้า) นี้จึงอาจจะแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า "คนไร้ตระกร้าแห่งปัญญา"

(^___^)

เขียน 05 Nov 2008 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)