อนุทิน 25690 - Ka-Poom

  ติดต่อ

การได้ฟังธรรม

"ธรรม" คือ สิ่งที่ปรากฏจริงตามการเกิดและดับ...เป็นจริงตามธรรมชาติที่เป็นและดำรงอยู่

ได้ฟังธรรมจาก กัลยาณมิตร... ผู้มีปัญญา เป็นสิ่งประเสริฐยิ่งของชีวิต

กัลยาณมิตร = คือ ผู้คอยเตือน คอยส่งเสริม และชักชวนให้มีเกิดเป็นความเจริญภายใน

"ปัญญา" เท่านั้น เป็นสิ่งนำพาให้เกิดการดับ...แห่งภายใน สติ สมาธิ เป็นเพียงเครื่องมือการข่ม ... อารมณ์แห่งราคะทั้งหลาย สักวันก็อาจจะปะทุขึ้นมาได้ เป็นความโชคดีที่ได้เล่าเรื่องทั่วๆไปแบบบังเอิญให้กัลยาณมิตรท่านนี้ฟัง ได้เกิดการเรียนรู้มากมายทางปัญญา ...

ขอบพระคุณมากค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)