อนุทิน 2567 - wwibul

wwibul

ชีวิตประจำวันของคน เหมือนมีทางแยกทุกย่างก้าว

และทุกย่างก้าว เหมือนมีเหตุการณ์ประเภท "น้ำผึ้งหยดเดียว" รอเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้ตลอดเวลา

ขึ้นกับนิสัยการเลือก ว่าชอบจบเรื่องที่หยุมหยิม หรือชอบขยายผลให้รุนแรงขึ้น ด้วยการเติมเชื้อไฟ

นิสัยที่ว่า เป็น EQ ประเภทหนึ่ง ที่บางคน มีสูงมาก ในขณะที่บางคน ก็ EQ พอ ๆ กับศูนย์

...แต่ EQ ใกล้ศูนย์ยังไงก็ตาม นั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล ที่ถูกต้องตามกฎหมาย...

หน้าที่ของเราคือ ตีหน้าตาย ไม่แสดงความจริงใจออกมาเวลาต้องอยู่ใกล้คนประเภทนี้

เพราะการตีหน้าตายเป็น ก็เป็น EQ ประเภทหนึ่งเหมือนกัน

เขียน 30 Apr 2008 @ 23:16 ()


ความเห็น (0)