อนุทิน 25593 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

เพิ่งกลับมาจากไปงานศพป้าช้อย ที่วัดกระดังงา อ.สทิงพระ พอไปถึงท่านเจ้าอาวาสก็นิมนต์ให้เทสน์แทนในฐานะที่เป็นหลานของผู้ตาย โดยผู้เขียนได้ยกบาลีภาษิตว่า...

  • ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
  • เมื่อสัตว์ถูกชรานำไปแล้ว ย่อมไม่มีผู้ป้องกัน

สำหรับการดำเนินเรื่องก็ได้นำ ปัญหาผู้สูงอายุ (คลิกที่นี้)... และจบด้วยธรรมุทเทส ๔ ประการ กล่าวคือ

  • โลกคือหมู่สัตว์ อันชรานำไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน
  • โลกคือหมูสัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน
  • โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีสิ่งใดเป็นของตน ต้องจากสิ่งทั้งปวงไป
  • โลกคือหมู่สัตว์ ไม่รู้จักเต็ม เป็นทาสของความทะยานอยาก

 

เขียน 03 Nov 2008 @ 22:55 ()


ความเห็น (0)