อนุทิน 25383 - ชิต

ชิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คาถาบูชาด้วงชะตา

กล่าวคำนมัสการ  นะโม  3 จบ

บริกรรมตามกำลังวันของวันเกิดตน

                  นโม  เม  สพฺพเทวานํ             สพฺพเคราะห์  จะ  เทวานํ

                  สุริยนฺ    ปมุญจถ                  สสิ  ภุมฺโม    เทวานํ

                  วุโธ  ลาภํ  ภวิสฺสติ                   ชีโว  สุโกร    มหาลาภํ

                  สพฺพ  ทุกฺขํ  วินาสฺสนฺติ           โสโร  ราหู    มหาลาหภํ

                  สพฺพ  ภยํ  วินาสฺสนฺติ              สพฺพ  โรคํ  วินาสฺสนฺติ

                  ลกฺขณา  อหํ                             วนฺทามิ  สพฺพทา ฯ

             หมายเหตุ  ป้องกันอุปัทวันตรายภัยพิบัติ ทำให้ดวงแข็ง  มีความสุข  ความเจริญ

 

 

 

 

เขียน 02 Nov 2008 @ 12:15 ()


ความเห็น (0)