อนุทิน #25209

เขียน ความเข้าใจ ไม่ใช่ การรู้จักชื่อ (1)

ภาษิตจีน ก็มีนะ "รู้จักคน รู้จักหน้า ไม่รู้จักใจ"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)