อนุทิน 25095 - ครูพอร์

งานสอนเป็นงานสร้างสรรค์ ครูต้องจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์...เห็นด้วยในแง่มุมใด...ช่วยเพิ่มเติมด้วยคะ

ต้องการนำข้อมูลมาจัดการเรียนการสอน...

เขียน 30 Oct 2008 @ 20:50 ()


ความเห็น (0)