อนุทิน 24724 - โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

จะทำให้ลูกรักการอ่าน พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้เด็กเห็น อ่านหนังสือพร้อมๆกันกันตอนเช้าหรือยามค่ำทำกิจกรรมร่วมกันอ่านนิทานให้ลูกฟัง อ่านกุรอานด้วยกัน

เขียน 28 Oct 2008 @ 07:47 ()


ความเห็น (0)