อนุทิน 24342 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

18เมืองใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสี่ยงที่สุดน้ำทะเลจะท่วมถึงก่อน
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) จะร่วมกันจัดงานเปิดตัวรายงานสำคัญประจำปีของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ชื่อ State of the World's Cities 2008/9: Harmonious Cities

รายงานชึ้ให้เห็นว่าภายในปีค.ศ. 2070
ประชากรในเมืองที่ตั้งอยู่แถบที่ราบลุ่มน้ำ ที่ได้เคยได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมมาแล้ว เช่น เมืองดากา, โกลกาทา และย่างกุ้ง จะอยู่ในกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงมากที่สุด ส่วนเมืองท่าต่าง ๆ เช่น เมืองมุมไบและเซี่ยงไฮ้ ที่มีประชากรอยู่หนาแน่นและเป็นเมืองเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างสาหัสทางทรัพย์สินและเศรษฐกิจหากมาตรการบรรเทาทุกข์ไม่ได้ไปถึงทันท่วงที

เขียน 23 Oct 2008 @ 23:50 () แก้ไข 24 Oct 2008 @ 09:21, ()


ความเห็น (0)