อนุทิน #2423

อย่าได้เรียกร้องหา คุณธรรม หากเราหมายถึง คุณ นะ ทำำ

แต่หากคุณทำในสิ่งที่ควรทำ ด้วยปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดี คุณธรรมจะมาหาเอง

...ว่าด้วยคุณธรรม...

เขียน:

ความเห็น (0)