อนุทิน 23944 - แป้

แป้

การสร้างทีมที่มีความสุข โดยผ่านสุนทรีสนทนา ทำให้ความขัดแย้งในตัวเองและผู้อื่นลดลง ทำให้รู้จักควบคุมตนเองมากขึ้น และจะนำไปสู่ความผาสุขของตนเอง พี่น้องประชาชน ทั่วโลก อย่างแน่นอน

เขียน 19 Oct 2008 @ 11:28 ()


ความเห็น (0)