อนุทิน 23944 - แป้

  ติดต่อ

การสร้างทีมที่มีความสุข โดยผ่านสุนทรีสนทนา ทำให้ความขัดแย้งในตัวเองและผู้อื่นลดลง ทำให้รู้จักควบคุมตนเองมากขึ้น และจะนำไปสู่ความผาสุขของตนเอง พี่น้องประชาชน ทั่วโลก อย่างแน่นอน

  เขียน:  

ความเห็น (0)