อนุทิน 23943 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@23895 ไป download eBook มาได้ชื่อหนังสือว่า "Surely You're Joking, Mr. Feynman!" Advantures of a Curious Character By Richard P. Feynman as told to Ralph Leighton

ไม่แน่ใจว่าใช่เล่มเดียวกันหรือเปล่าครับ อ. แต่ลองพลิกดู เนื้อหาเหมือนที่ อ.เล่าไว้ครับ 

เขียน 19 Oct 2008 @ 10:48 () แก้ไข 19 Oct 2008 @ 10:49, ()


ความเห็น (0)