อนุทิน 23714 - แป้

แป้
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากวันเริ่มต้นที่ได้เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน

งานเป็นสิ่งที่สำคัญต่อแป้มาก งานให้ทำให้ชีวิตดีขึ้น งานทำให้มีเกียรติ งานทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ฉะนั้น แป้สัญญาต่อตนเองเสมอว่าต้องทำให้ดีและให้ได้งานที่ส่งผลต่อผู้อื่นให้มากที่สุด

เขียน 16 Oct 2008 @ 12:30 () แก้ไข 16 Oct 2008 @ 12:34, ()


ความเห็น (0)