อนุทิน 2362 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

การให้โดยไม่หวังผล...เป็นสุขตั้งแต่ตอนให้เช่นใด

การให้โดยหวังผล...เป็นทุกข์ตั้งแต่ตอนให้เช่นนั้น...

...ว่าด้วยการให้...

วันนี้มีความสุขและีดีใจมากครับที่ได้คุยกับ คุณครูที่เคารพในสมัย ม.ต้น

และวันก่อนก็มีความสุขไม่แพ้กันที่ได้พูดคุยกับ คุณครูสมัย ประถมศึกษา ครัีบ

เขียน 29 Apr 2008 @ 16:25 () แก้ไข 29 Apr 2008 @ 16:29, ()


ความเห็น (0)