อนุทิน 2353 - เพชรน้อย

เพชรน้อย

ตอนเช้าผมตกปรอย ๆ ไม่เหมือนหน้าฝนเท่าไหร่ดูจะเป็นมรสุมผ่านเข้ามาเท่านั้น

สายหน่อยฝนหยุดตกแล้ว เราก็เริ่มทำงาน

วันนี้งานคุณภาพนัดประชุมเพื่อฟังบรรยายสรุปผู้เข้าร่วมประชุม

HA forum 9 ที่ผ่านมา

...ผลงานคือ แจ้งการประชุม เตือน ประกาศแล้ว แถมวันนี้ก็ตามตัวโดยตรง ผลคือมีแต่หน้าตาเดิมกับผู้เข้าประชุม ไม่เกิน 10 ท่าน

..สุดท้าย เลื่อนการประชุมอีกแล้ว

แล้วจะทำอย่างไรกันดีหนอ กับระบบเดิม ๆ ขนาดปรับเงินก็ไม่สนใจเนี้ยะ..

เขียน 29 Apr 2008 @ 15:56 ()


ความเห็น (0)