อนุทิน #23515

สอนมรณานุสติ...ในชมรมผู้สูงอายุ

บ่ายสองนี้ มีสอนมรณานุสติในผู้สูงอายุ...พยายามจะทำให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาส

เนื้อหา คือ การเตรียมตัวตาย...อย่างพร้อมด้วยสติและปัญญาที่มีอยู่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)