อนุทิน 23197 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เงิน เป็น psychological information เป็นข้อมูลสะท้อนความเชื่อมั่น ว่าสื่อถึงการเทียบเท่าของการแลกเปลี่ยนได้ระหว่างวัตถุหรือกิจกรรม

ธรรมชาติพื้นฐานของเงินคือ เป็นระบบ bootstrap ที่เกิดแบบ "หมุนเกลียวเวียนเกิด [explode]" เพื่อบานขยายตัวออก ซึ่งเมื่อความเชื่อมั่นสวนทิศ ก็จะเกิดปรากฎการณ์ "หมุนเกลียวเวียนดับ [implode]" ดังกรณีที่ค่าเงิน Zimbabwe ลดลงนับล้านเท่าในไม่กี่ปี

ประเทศที่กำลังมีปัญหาในโลก เกิดจากคนไม่เชื่อมั่น แห่ถอนเงินธนาคาร ทำให้ธนาคารขาดสภาพคล่อง จึงทำให้คนไม่เชื่อมั่น ก็คือการหว่านจุดตั้งต้นของพายุที่จะหมุนเกลียวเวียนดับ

จุดตั้งต้นจึงอยู่ที่พฤติกรรมธนาคารของประเทศนั้น ๆ ว่า ประพฤติตัวสุ่มเสี่ยงให้คนไม่เชื่อมั่นหรือไม่

การคุ้มครองเงินฝาก แม้ทำให้ดูว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาที่อยู่ป่าเถื่อนดึกดำบรรพ์ แต่อาจเป็นการช่วยลดระดับความรุนแรงเวลาเกิดปัญหาก็ได้ เพราะเมื่อคนอุ่นใจว่าเงินฝากได้รับการคุ้มครอง เวลากลัว ก็จะไม่รุนแรงสุดโต่ง

ไม่คุ้มครองเงินฝาก เป็นการสร้างวินัยที่ดีในยุคที่โลกปรกติ แต่อาจเป็นมาตรการที่ทำให้ไม่มีเบาะรองความเชื่อมั่นเหลืออยู่ในยามที่โลกไม่ปรกติ ถ้ารอจนมีสถานการณ์ไม่ปรกติแล้วคิดใช้ ตอนนั้นคงต้องจ่ายแพงเป็นพิเศษแล้ว

เขียน 11 Oct 2008 @ 10:17 () แก้ไข 12 Oct 2008 @ 06:21, ()


ความเห็น (0)