อนุทิน 23019 - ครูลี่

ครูลี่

ขอแถมอีกหน่อยค่ะ เผื่อคนที่เขาบอกว่า ทำเพื่อชาติไท  ซึ่งทุกคนก็รักเหมือนกันมีเวลามาอ่านบ้าง  ท่านพุทธทาสภิกขุ  ท่านเขียนไว้ในหนังสือ ชีวิตงาม

                       สุจิต  -   ทุจิต

                  ทุจิต คือจิต เกิด "ตัวกู"

                  เฝ้ายกหู ชูหาง อย่างบ้าหลัง

                  เขาตักเตือน อย่างไร ไม่ยอมฟัง

                  เฝ้าคลุ้มคลั่ง เดือดพล่าน เผาผลาญใจ

                  สุจิต  คือจิตว่าง "ตัวกู"

                  สะอาดอยู่ ด้วยสภาพ อันผ่องใส

                  สว่างอยู่ เพราะเห็นตาม ความจริงไป

                  สงบอยู่ เพราะเย็นได้ ไม่ร้อนรน

                  เหตุดังนั้น หมั่นระวัง ตั้งสติ

                  คุมความตริ ทันควัน หมั่นฝึกฝน

                  มิให้เกิด "ตัวกู" อยู่ในตน

                  เป็นสุชน เพราะสุจริต วิศิษฐ์เอย ฯ

    

             ขอให้คนทำเพื่อชาติ (เขาบอกทุกวัน) คิดได้ด้วยเถิด

                 กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี  เราชาวครูจำได้ขึ้นใจ

                    สงสารประเทศชาติเราบ้างนะคนรักชาติ

เขียน 09 Oct 2008 @ 19:24 ()


ความเห็น (0)